Trening barn og ungdom sommeren 2015

Utetrening begynner mandag 4. mai og siste vanlige treningsdag før sommerferien er onsdag 10 juni. Trening starter opp igjen mandag 17. august. Adam er i Halden 14.-16. mai og 19.- 21 juni. Datoer for når Adam er i Halden etter sommerferien bekrefter vi senere. Den helgen blir det også sommeravslutning med grilling av pølser mm.

Treningskalender har Adam lagt ut på:
https://www.google.com/calendar/render#main_7

Der ligger også tider for trening med Adam når han er i Halden.

Posted in Nyheter | Comments Off on Trening barn og ungdom sommeren 2015

Klubbhuset

Elektriker har tatt en total gjennomgang av el anlegget i Klubbhuset ifm de var hos oss for å montere utelys. Styret synes dette var nødvendig med tanke medlemmenes og våre gjesters sikkerhet. Det ble funnet en alvorlig feil og noen mindre ting som ikke har var helt patent. Alle feil har nå blitt utbedret.

Posted in Nyheter | Comments Off on Klubbhuset

Utelys på bane nærmest hallen

Utelys er nå montert. Det er en hvit bryter til venstre for inngangsdør som aktiviserer utelysene. Utelysene vil slå seg av automatisk etter to timer. Det er ikke mulig å bruke utelys etter kl 22. Lyskvalitet er bra men ikke så bra som inne i hallen. Vi vil vurdere om det er nødvendig med to mindre lys til for å få bedre lyset ved grunnlinjene. Beslutning om vi trenger to lys til vil bli tatt etter noen måneder når vi får vurdert tilbakemeldinger fra medlemmer samt ser hvor stor bruken faktisk er. Lykke til med spill i flomlys!

Posted in Nyheter | Comments Off on Utelys på bane nærmest hallen

Vellykket dugnad i dag og utebaner er åpnet for seseongen!

Tusen takk for kjempeinnsats fra drøyt ca. 15 medlemmer, foreldre og barn, Thor Martin og trener Adam! Også tusen til takk til Catrin som hadde med nybakt kake! På drøyt to timer så ble klubbhus og hall rengjort og utebanene klargjort til spill. Thor Martin skal vaske de to siste utebanene førstkommende uke. Sommer sesongen er herved i gang!

Posted in Nyheter | Comments Off on Vellykket dugnad i dag og utebaner er åpnet for seseongen!

Strømstad Tennisklubb på besøk 14. mai (Kristi Himmelfartsdag)

Vi får besøk fra Strømstads yngre spiller som skal ha trening her i Halden sammen med våre yngre spillere. De vil være her fra kl 10-16 og vi håper på pent vær slik at det kan spilles ute

Posted in Nyheter | Comments Off on Strømstad Tennisklubb på besøk 14. mai (Kristi Himmelfartsdag)

Grenserittet, 31. juli og 1. august

HTK har de siste årene deltatt med funksjonærer og dette har gitt klubben gode inntekter. Vennligst ta kontakt enten per tel 92055074 eller send email til carsten.stang@asendia.com for påmelding. MVH Styret

Posted in Nyheter | Comments Off on Grenserittet, 31. juli og 1. august

Dugnad – kl 10 lørdag 18. april

Dugnad for å gjøre i stand utebaner for sommersesongen inkludert sette opp nett, vindnett, benker, rydding, raking mm. Vi har kaffen klar!

Posted in Nyheter | Comments Off on Dugnad – kl 10 lørdag 18. april

Referat årsmøte i Halden Tennisklubb

Saksliste

1) Godkjenning av innkalling og saksliste
• Godkjent
2) Valg av årsmøtets dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
• Johnny Stjernstrøm ble valgt til dirigent
• Catrin Bennett ble valgt til referent
3) Årsberetninger 2014
• Carsten Stang gjennomgikk årsberetning. Det ble ikke framsatt spørsmål eller innsigelser til årsberetningen
4) Regnskap med revisjonsberetning
• John Einar Hulsund gjennomgikk regnskap som ble godkjent
• Hovedpunkter:
Driftsinntekter 467 037 kr
Driftskostnader 500 573 kr
Årsresultat – 39 520 kr
Årsaken til dette var at utgiften til det nytt LED lysanlegget var noe høyere er budsjettert, dog vi fikk også mer enn opprinnelig planlagt også.
I balanseregnskapet er det største endring fra i fjor en økning i kundefordringer. Dette begrunnes med ubetalt hall leie fra NTA samt Grasrottilskudd utbetalt i januar 2015.
Revisjonsberetning er ikke klar og vil bli behandlet så snart det er klar.
Møte godkjente det fremlagte regnskap.
5) Innkomne forslag fra medlemmer:
• Forslag fra Carsten Stang om å øke kontingent for voksne medlemmer med kr 100 (tatt under neste punkt).
6) Fastsettelse av kontingent
• Det ble enstemmig vedtatt at kontingenten for voksne for 2015 økes med kr 100. Prisen for familiemedlemskap og for barnemedlemskap er uendret. Denne prisen er fordelaktig sammenlignet med kontingenter fra andre tennisklubber i Østfold. Det er 2 år siden kontingenten sist økte. Det betyr at en familie hvor en voksen og et barn er medlem kan tegne familiemedlemskap i stedet til samme pris. Dette vil kompensere for de tjenester som må kjøpes inn som tidligere har vært gjort på dugnad.

7) Budsjett for 2015.
Forslag til budsjett fra kasserer John Einar Hulsund ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

8) Lagets organisasjon
• Det er ikke fremlagt forslag til endringer
9) Valg
Valgkomiteens innstilling ble presentert. Valgkomiteens forslag til styre for 2015:
Leder: Carsten Stang
Nestleder Jonny Stjernstrøm
Kasserer Ingen kandidat
Sekretær Lars Omberg
Styremedlem Catrin Bennett
Varamedlem Elisabeth Stang
Varamedlem Ole H Klinge
Revisor Glenn Torgersen
Revisor Ingen kandidat
Valg komite Ingen kandidater

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Det er en stor utfordring for Valgkomiteen at medlemmer ikke melder seg til tjeneste i klubbens styret.
Representanter til tinget og møter i de organisasjoner som klubben er tilsluttet vil bli valgt av styret ved en senere anledning.
Årsmøtet setter stor pris på at det gror godt blant klubbens juniorer og barn og anser viktighet av å ta vare på dem.
Vi benytter anledning til å takke avgående tillitsvalgte for innsatsen på vegne av HTK. Ikke minst John Einar har bidratt med en uvurderlig innsats for klubben og dens medlemmer. Klubben må intensifiere arbeidet med å finne ny kasserer etter John Einar.

Eva Nilssen (sign) Anne Gunvor Fjellestad Jarlsby (sign)

Posted in Nyheter | Comments Off on Referat årsmøte i Halden Tennisklubb

Veteran tennis

De som er interessert i å spille veterantennis i år (divisjonsserie for veteraner) kan melde sin interesse til Johnny Stjernstrøm i løpet av kommende uke (uke 11) på epost johnnystjernstroem@yahoo.no. Gjelder for de som er 45 år+.

Posted in Nyheter | Comments Off on Veteran tennis

Saksliste Årsmøte i Halden Tennisklubb

26. februar, 2015 kl.18.00, Halden Tennisklubb

1) Godkjenning av innkalling og saksliste.
2) Valg av årsmøtets dirigent og referent.
3) Årsberetning 2014.
4) Regnskap med revisjonsberetning.
5) Behandler innkomne forslag.
a) ingen innkomne forslag
6) Fastsettelse av kontingenten.
7) Vedta budsjett for 2015.
8) Bestemme lagets organisasjon.
9) Valg: valgkomiteens innstilling.
• Leder
• Nestleder
• Kasserer
• Sekretær
• Styremedlem
• 2 varamedlemmer
• 2 revisorer
• Representanter til ting og møter i de organisasjoner
laget er tilsluttet.
• Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1. varamedlem

Styret, Halden Tennisklubb

Posted in Nyheter | Comments Off on Saksliste Årsmøte i Halden Tennisklubb

Innkalling til Årsmøte torsdag 26. feb 2015 kl 18

Årsmøte er satt til torsdag 26. feb kl 18. Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet må være styret i hende senest 12. feb. Endelig saksliste vil bli publisert på www.haldentennis.com senest 15. feb.

Styret i Halden Tennisklubb

27. jan 2015

Posted in Nyheter | Comments Off on Innkalling til Årsmøte torsdag 26. feb 2015 kl 18

Nytt lysanlegg

Bare for å minne om at nytt lysanlegg vil bli installert denne uken og at man bare vil kunne spille tennis på en bane ad gangen

Posted in Nyheter | Comments Off on Nytt lysanlegg

Nytt lysanlegg kommer første uke av desember!

Vi har gleden av å meddele at nytt LED lysanlegg skal være klart til bruk 8. des. 4. des. skal nytt lys testes så den dagen blir det ikke mulig å spille tennis i hallen. Hvis alt går som planlagt så vil det 1. tom 3. des være mulig å spille tennis på en av banene ad gangen. Vi legger ut ny informasjon nærmere oppstart av arbeidene.
MVH Styret

Posted in Nyheter | Comments Off on Nytt lysanlegg kommer første uke av desember!

Innkalling til ekstraordinært årsmøte HTK 13. nov kl 18

Det er en stor utfordring å rekruttere medlemmer til styret. Samtidig er det at krav at HTK har et virksomt styre med en leder som har de nødvendige fullmakter til å kunne drifte klubben på formelt korrekt måte. Klubbens medlemmer oppfordres til å komme med forslag til nye styremedlemmer

Agenda: Suppleringsvalg til styret
Leder: Carsten Stang (forslag)
Nestleder Jonny Stjernstrøm
Kasserer Mathias Gundersen er sykemeldt. John Einar Hulsund hjelper til og tar hånd om kasserer oppgaver inntil ny kasserer etter Mathias er utnevnt
Sekretær Carsten Stang
Styremedlem Lars Omberg
Varamedlem Elisabeth Stang
Varamedlem Anne Gunvor Jarlsby

MVH Styret

Posted in Nyheter | Comments Off on Innkalling til ekstraordinært årsmøte HTK 13. nov kl 18

Bli med på tøffingturnering!

Posted in Nyheter | Comments Off on Bli med på tøffingturnering!