Har du som medlem flyttet er byttet email?

Husk å sende oss ny adresse hvis du/dere har flyttet, ny email, nytt mobilnummer mm dere ønsker at vi benytte.  At vi har korrekt email er vikltig ift bla fakturering. Det er medlemmene selv om må sørge for at HTK har korrekt kontakt informasjon