Budsjettmøte onsdag 4. des kl 19:00 på Klubbhuset

Ihht til klubbens vedtekter så skal vi ha budsjettmøte for påfølgende år nå i desember og vi innkaller derfor klubbens medlemmer til budsjettmøte 4. desember kl 19:00 på Klubbhuset. Innspill ift budsjett for 2020 sendes til styret@haldentennis.com senest 27. november. Styrets forslag til budsjett for 2020: HTK Forslag budsjett 2020 (002) 

Årsmøte 28. februar, 2019 kl.19.00 på Klubbhuset

Saksliste 1) Godkjenning av innkalling og saksliste 2) Valg av årsmøtets dirigent og referent 3) Årsberetning 2018 4) Regnskap med revisjonsberetning 5) Forslag til nye vedtekter Halden TK 6) Innkomne forslag: Jan Wille har sendt inn følgende saker til behandling i årsmøtet Forslag: Det legges til rette for at medlemmene kan bruke klubbens nettside og/eller[…..]

Budsjettmøte 28. november, kl 21 på Klubbhuset

SAKSPAPIRER BUDSJETTMØTE FOR 2019 Halden Tennisklubb Dato: 28.11.2018 Tid: 21:00 Sted: Klubbhuset Agenda: 1. Velkommen 2. Registrering av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkallingen 4. Godkjenning av dagsorden 5. Valg av dirigent 6. Valg av referent 7. Fastsettelse av medlemskontingent 8. Fastsettelse av a. GreenCard b. Timeleie c. Fast timeleie d. Treningskontingent 9. Godkjenning av budsjett[…..]