Oppsummering av året 2020 og våre framtidsplaner for 2021

Hei alle medlemmer av Halden TK. Vi har hatt ett år med en god del utfordringer (korona som alle andre) men samtidig en god del lysglimt. Vi har sendt inne en god del søknader til forskjellige stiftelser som vi har søkt støtte hos for oppgradering av både inne og utebanen. Der fikk vi dessverre ikke […]

Årsmøte 28. februar, 2019 kl.19.00 på Klubbhuset

Saksliste 1) Godkjenning av innkalling og saksliste 2) Valg av årsmøtets dirigent og referent 3) Årsberetning 2018 4) Regnskap med revisjonsberetning 5) Forslag til nye vedtekter Halden TK 6) Innkomne forslag: Jan Wille har sendt inn følgende saker til behandling i årsmøtet Forslag: Det legges til rette for at medlemmene kan bruke klubbens nettside og/eller[…..]

Budsjettmøte 28. november, kl 21 på Klubbhuset

SAKSPAPIRER BUDSJETTMØTE FOR 2019 Halden Tennisklubb Dato: 28.11.2018 Tid: 21:00 Sted: Klubbhuset Agenda: 1. Velkommen 2. Registrering av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkallingen 4. Godkjenning av dagsorden 5. Valg av dirigent 6. Valg av referent 7. Fastsettelse av medlemskontingent 8. Fastsettelse av a. GreenCard b. Timeleie c. Fast timeleie d. Treningskontingent 9. Godkjenning av budsjett[…..]