Priser 2021 medlemskap (per kalenderår)

 • NB! Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig og medlemskap må sies opp senest 31. desember for påfølgende år. Melder man seg ikke ut før 31.desember blir man fakturert for medlemskap for neste år.
 • 650,- for barn tom 12 år
 • 860,- for ungdom 13 tom 18 år, para tennis og studenter
 • 1460,- for voksne (fra man fyller 19 år)
 • Familie kr. 2885 pr. familie (samme bosted og gjelder foreldre og deres barn, maksimum 2 voksne og 2 barn per familie)
 • Støttemedlem : Kr 540,-

For medlemmer

TIMELEIE HALL medlemmer: Husk å legge til mail til den du skal spille med når du bestiller time for at pris for leie skal bli korrekt beregnet. Vi anbefaler å bestille tine via link på forsiden av weben, «Book time i hallen» 

 • Dagtid (07‐16) Kr 155,‐
 • Kveld (16‐22) Kr 175,‐

TIMELEIE UTE OG INNE (for de som ikke er medlemmer): kr 330,-/time. Pga Korona virus kan bare medlemmer leie timer på vårt tennis anlegg.  Vi oppfordrer alle å bli medlemmer i HTK. 

GREENCARD:

Alle medlemmer kan kjøpe GreenCard. GreenCard kan bestilles for 2 timer maksimum og en gang per dag. En GreenCard spiller ekstra ihht våre generelle leiepriser hvis man spiller med noen som ikke har GreenCard eller ikke er medlem i HTK. Bestilling av GC time via Matchi kan tidligst skje 24 timer før man ønsker å spille og må bestilles via link (booke time) på start siden på www.haldentennis.com

 • Greencard voksen Kr 1,420,‐  (for 6 måneder fra kjøpsdato)
 • Greencard barn/juniorer/student/para er inkl. i medlemskontingenten

GreenCard Senior gjelder i 6 måneder fra kjøpsdato og vi anbefaler at du noterer ned dato for når du skal fornøye GreenCard slik at man husker å bestille nytt GreenCard. Medlemmer kan bare bestille GreenCard senior 24 timer før tidspunktet man ønsker å spille og man kan bare lage en bestilling ad gangen og maksimum 2 timer per gang. NB! Husk alltid å legge inn navn på medspiller når man bestiller GC time  slik at prisen blir korrekt. Betaling for GC skjer med betalingskort og blir ikke lenger fakturert som tidligere. Når du har kjøpt Greencard på www.haldentennis.com (øverst til venstre så trykker du booke time) så send mail til tennishalden@gmail.com slik at vi kan aktivere Greencard.

FAST TIMELEIE: (3 terminer per år)

 • Dagtid (07‐16) Kr 2.610,‐/termin/time/bane
 • Kveld (16‐22) Kr 3.130,‐/termin/time/bane

Tennishall, baneleie: Forutsettes medlemsskap for alle deltagere for å  leie bane til medlemspris og man kan maksimum leie to timer ad gangen uten avtale med styret i HTK. For for de som barn og ungdom som har Green Card inkludert i sitt medlemskap så kan  de kan bestille bane i hallen maksimum 2 timer ad gangen og per dag uten å betale for baneleie.

Annet

Fra kr 360,- for strenging av racket (inkl  strenger)

Diverse tennis utstyr og baller selges i butikken. Vi har også meget gunstige priser og rabatter på racketer fra Yonex og Babolat via vår avtale med Torinor, https://www.torinor.no/. Hvis du ønsker å kjøpe tennisutstyr send mail til styret@haldentennis.com

Strenging utføres av vår trener Robert Gurtler, mob 47701535