Gamle Nyheter

Billigere å trene mer på rødt og oransje nivå!

NTA-medlemsskapet på 990,- har fungert meget bra på grønt og blått nivå. Nå innføres en egen medlemsavgift på rød og oransje, som gjøre det mye rimeligere også for disse gruppene.

NTA-medlemsskapet ble innført i januar 2012 og har fungert veldig bra for de som trener på grønt og blått nivå. Systemet med å fordele treningsavgiften på et fast beløp gjennom årets 12 måneder har gitt forutsigbarhet for ivrige tennisfamilier, og har medført at spillerne kan være så aktive de bare måtte ønske uten at tennisen har måttet koste så mye mer av den grunn.

NTA-medlemsskapet inkluderer trening på grønt eller blått nivå på alle tilgjengelige treningstider og steder der hvor vi har plass. I tillegg er alle arrangementer i form av treningsleire, turneringer og andre aktiviteter inkludert i prisen.

For spillere på rødt og oransje nivå har prisen på 990,- per måned ikke vært like aktuell. Mens blå og grønn trener halvannen time hver økt, så trener de på rødt og oransje kun én time. I tillegg er aktivitetstilbudet til spillere på rød og oransje ikke like tidkrevende og omfattende som tilbudet til de på blå og grønn.

Vi ønsker hele tiden at flere skal spille. Og at flere spiller mye tennis. Derfor introduserer vi nå NTA-medlemsskap direkte rettet mot de på rødt- og oransje-nivå. Prisen er satt til 490,- kroner per måned året igjennom.

For den prisen kan du trene hvor ofte du vil og når du vil. Samt at alle NTA-aktiviteter er inkludert i prisen. Vi håper på mange flere deltagere og mange flere som vil spille mer.

De som i samråd med trener blir flyttet opp til grønt og blått nivå, vil da måtte betale 990,- i måneden. Kontakt oss på 99 30 91 55 for påmelding og mer informasjon.