Medlemskontingent for 2024

 
 • 850,- for barn tom 12 år
 • 1200,- for ungdom 13 tom 18 år, para-tennis og studenter
 • 1700,- for voksne (fra man fyller 19 år)
 • Familie kr. 3700 pr. familie (samme bosted og gjelder foreldre og deres barn, maksimum 2 voksne og 2 barn per familie)
 • Støttemedlem : Kr 600,-

  NB! Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig og medlemskap må sies opp senest 31. desember for påfølgende år. Melder man seg ikke ut før 31.desember blir man fakturert for medlemskap for neste år.

For medlemmer

Leie av tennishallen

 • Dagtid (06‐16) Kr 100,‐
 • Kveld (16‐23) Kr 150,‐

  Husk å legge til mail til den du skal spille med når du bestiller time for at pris for leie skal bli korrekt beregnet.

Leie av utebanene

 • Gratis for medlemmer 

Klippekort

For alle under 18 år og studenter:
 • Kr 1 000 for 6 måneder fra kjøpsdato. Klippekortet er ubegrenset.
All booking og betaling av medlemskap og timeleie gjøres via din medlemskonto i Matchi. 


Fast timeleie (3 terminer per år)

 • Kontakt klubben på post@haldentennis.com for ønske om faste timer i hallen.

 

For ikke-medlemmer

Leie av bane i tennishallen eller utebanene

 • Dagtid (06-16) Kr 300 pr time
 • Kveld (16-23) og helg Kr 400 pr time
 • Utebaner Kr 200 pr time
Annet

Trenger du tennisutstyr, baller eller nye strenger kan du kjøpe dette via klubben. Ta kontakt på post@haldentennis.com