Trening

HTK tilbyr trening for barn, ungdom og voksne i alle aldre, fra nybegynnere til  aktive som deltar på nasjonale konkurranser og klubbens lag i Tennisforbundets seriesystem.

For mer informasjon, kontakt  tennishalden@gmail.com

Alle som ønsker å melde seg på til trening eller ha privat timer kan kontakte overnevnte mail

Vi har også trening i skolens ferier for de som trener fast hos HTK men da er vi avhengig at flere ønsker å trene sammen og våre trenere setter opp eget program for dette. Pris per deltagere for trening i ferier er kr 120/deltager per time men forutsettes at det er minimum 3 deltagere som trener sammen.

Priser trening 2023:

Kr. 645 pr. måned for 1 time/uke, kr 970 per måned for 2 timer/uke, kr. 1290 per måned for 3 timer/per uke og kr 1610 per måned for 4 timer/uke med trening. De som trener med vår trenere plikter å tegne medlemskap i  HTK innen 6 måneder fra de begynner på trening. For å registrere medlemskap  trenger vi: Fullt navn, adresse med postnummer/sted, mobil nummer, email og fødselsdato. For barn/ungdom under 18 år må vi også ha den samme  informasjonen utenom fødselsdato.

All trening organiseres per termin og det er bindende påmelding for hver hele termin (dvs. har man meldt seg på en termin må man betale for hele terminen). Året består av tre terminer som er januar tom april, mai tom august og september tom desember. Prisene for trening forutsetter minimum 3 deltagere per gruppe for å opprettholde dagens priser.

Hvis man ikke ønsker å fortsette med trening hos HTK så er det viktig at det sier opp videre deltagelse i trening i påfølgende termin til HTK tennishalden@gmail.com  minst en måned før neste termin starter opp. Dette slik at våre trenere kan  planlegge treningsopplegg for påfølgende termin.