Gamle Nyheter

Lyst til å møte nye spillere til spennende tenniskamper i Halden?

Ny runde av Haldenligaen starter opp 1. mars.

Haldenligaen er et individuelt seriespillsystem for medlemmer og kursdeltagere i Halden Tennisklubb.

Ligaen skal være med på å aktivisere medlemmer og kursdeltagere i klubben slik at de både får trening i og spille kamper og mulighet til å møte nye spillere på sitt eget nivå.

Ligaen er delt inn i divisjoner. Hver divisjon består av fire spillere. Divisjonssammensetningen tar kun hensyn til spillernivå, slik at du kan møte spillere i alle aldre og på alle nivåer i denne turneringen. Kriterier for deltagelse er dog at man er over 10 år, behersker spill på stor bane og kjenner til tennisreglene. Damer og herrer, jenter og gutter spiller om hverandre.

Hver spillerunde varer i en måned. Med fire spillere i hver divisjon blir det tre kamper i måneden. Spillerne får måneden på å avtale kamptid og sted og å gjennomføre kampen. Spillerne bruker egne baller og sørger for å reservere tid selv.

Kampene spilles best av tre sett. Kampene skal gjennomføres innen siste kalenderdag i måneden. Dersom ikke kampresultat er innrapportert, settes det 0 poeng på begge spillere. Dersom en spiller kan dokumentere at vedkommende har forsøkt å få gjennomført kamp uten at motstander har kunnet stille, får denne spilleren walk over og 6/0 6/0-resultat. Spillere som ikke har spilt noen av de tre oppsatte kampene i løpet av måneden blir trukket fra turneringen.

Etter hver måned vil en spiller rykke opp og en spiller rykke ned mellom de ulike divisjonene. Opprykk og nedrykk og nytt ligaoppsett for neste runde vil gjennomføres den første kalenderdagen i hver måned.

Turneringen blir administrert av NTA og all informasjon om turneringen finner du på www.tennisakademi.no. Deltageravgift på turneringen er 150,- kroner i måneden, altså 50,- kroner per kamp. For spillere som er registrert som NTA-medlem er denne deltagelsesavgiften inkludert i medlemsskapet.

Påmelding gjøres til henrik@tennisakademi.no innen 28. februar.

Her kan du se kampene som er blitt spilt i februar:
HALDENLIGAEN FEBRUAR 2013