Gamle Nyheter

Anders Järryd, 25. mai kl 14, billetter og kaker!

Vi håper mange møter opp for å se oppvisningskampen! Billetter kan kjøpes på XY på Brødløs eller gjennom Geir Andersen på 46933992

Fint også om klubbens medlemmer kan bidra med å bake kaker, boller eller lagge vaffelrøre som skal selges ifm kampen. For de som ønsker å bidra med kaker eller annet vennligst kontakt Geir eller Carsten på 92055074. Alle inntekter fra salg i kafe går tilbake til HTK