Gamle Nyheter

Årsmøte Halden Tennisklubb

15. februar, 2016 kl.19.00 på Klubbhuset

Saksliste

1) Godkjenning av innkalling og saksliste

2) Valg av årsmøtets dirigent og referent

3) Årsberetning 2016

4) Regnskap med revisjonsberetning

5) Behandler innkomne forslag

a) Forslag til justerte priser for kontingenter og leie av hall

6) Fastsettelse av kontingenten

7) Vedta budsjett for 2018

8) Valg: valgkomiteens innstilling

• Leder

• Nestleder

• Kasserer

• Sekretær

• 2 Styremedlemmer

• 1 Varamedlem

• 2 Revisorer

• Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.

• Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1. varamedlem

Halden, 18. januar 2018

Styret, Halden Tennisklubb