Nyheter

Årsmøte og nytt styre

Årets årsmøte i HTK ble avholdt den 28. mars og klubben takker medlemmer som møtte opp og under årets utgave som ble ledet av ordstyrer Jens Lindstrøm valgte et nytt styre som nå gleder seg stort til å ta fatt på oppgaven å lede klubben vår fremover.

Det nye styret med Henrik Norvald i spissen takker Carsten & Co. som har jobbet iherdig for både å oppføre et fantastisk flott klubbhus, skaffe finansiering av nye utebaner og å lose klubben gjennom et utfordrende tid i en pandemi. Vi tar nå over stafettpinnen og er både engasjerte og forventningsfulle i det vi tar fatt på oppgaven å forvalte både klubb og anlegg. Det vil jobbes iherdig slik at vi skal kunne feire HTKs 100-årsjubileum i 2028 med økt medlemsmasse, oppdaterte utebaner og et levende og inkluderende miljø på det flotte tennisanlegget vi har her i Halden!🎾

Det nye styret består av:

Henrik Norvald (leder)
Silje Kynningrød (nestleder)
Fredrik Gaarder (kasserer)
Kenneth Reinaas (sekretær)
Fredrik Wille (styremedlem)
Mari Hauge Huseby (styremedlem)
Jon Harald Nygaard (varamedlem)
Ida Hult Norvald (varamedlem)

Kontrollutvalget består av Carsten Stang, John Einar og Eva Nilsen, Valgkomitéen vil det bli rekruttert til av det valgte styret.

Møtereferat publiseres fortløpende på klubbens hjemmeside.

Innspill og spørsmål tas i mot på mail styret@haldentennis.com.

og ved behov kontaktes leder på telefon 99 30 91 55.

På vegne av det nye styret og med takknemlighet for støtte og engasjement som finnes i klubben vår,

Henrik Norvald, ny leder i HTK.

Bilde: avtroppende leder Carsten Stang takkes for å med stor dedikasjon har ledet HTK gjennom en både lang og innholdsrik periode.