Gamle Nyheter

Betaling fra HTKs medlemmer

Det er dessverre slik at en del av klubbens medlemmer ikke har betalt fakturaer de har mottatt for medlemskontingent, timeleie i hallen eller treningsavgifter. De som ikke har betalt vil innen kort tid få tilsendt purring. Fortsatt manglende betaling vil føre til at betalingskrav i verste fall går til inkasso.

Det er sikkert mange grunner til at betaling ikke har funnet sted. Men det er heller ikke mening at man skal spille gratis og la andre betale er ikke slik vi ønsker å ha det. Det er  illojalt ikke å bidra til felleskapet så vi håper at alle som nå får en purring betaler utestående raskest mulig