Gamle Nyheter

Bli med på Haldenligaen

Haldenligaen er et individuelt seriespillsystem for medlemmer og kursdeltagere i Halden Tennisklubb.

Haldenligaen skal være med på å aktivisere medlemmer og kursdeltagere i de aktuelle klubbene slik at de både får trening i og spille kamper og mulighet til å møte nye spillere på sitt eget nivå.

Haldenligaen starter opp fra og med 1. mai. Påmeldingsfrist blir mandag 30. april.

Ligaen er delt inn i divisjoner. Hver divisjon består av fire spillere. Divisjonssammensetningen tar kun hensyn til spillernivå, slik at du kan møte spillere i alle aldre og på alle nivåer i denne turneringen. Kriterier for deltagelse er dog at man er over 10 år, behersker spill på stor bane og kjenner til tennisreglene. Damer og herrer, jenter og gutter spiller om hverandre.

Hver spillerunde varer i en måned. Med fire spillere i hver divisjon blir det tre kamper i måneden. Spillerne får måneden på å avtale kamptid og sted og å gjennomføre kampen. Spillerne bruker egne baller og sørger for å reservere tid. I de lokale ligaene spilles kampene på anlegget til klubben.

Kampene spilles best av tre sett. Kampene skal gjennomføres innen siste kalenderdag i måneden. Dersom ikke kampresultat er innrapportert, settes det 0 poeng på begge spillere. Dersom en spiller kan dokumentere at vedkommende har forsøkt å få gjennomført kamp uten at motstander har kunnet stille, får denne spilleren walk over og 6/0 6/0-resultat. Spillere som ikke har spilt noen av de tre oppsatte kampene i løpet av måneden blir trukket fra turneringen.

Etter hver måned vil en spiller rykke opp og en spiller rykke ned mellom de ulike divisjonene. Opprykk og nedrykk og nytt ligaoppsett for neste runde vil gjennomføres den første kalenderdagen i hver måned.

Turneringen blir administrert av NTA og all informasjon om turneringen finner du på www.tennisakademi.no. Deltageravgift på turneringen er 150,- kroner i måneden, altså 50,- kroner per kamp. For spillere som er registrert som NTA-medlem er denne deltagelsesavgiften inkludert i medlemsskapet.

Den første runden i mai er en forsøksrunde og uansett GRATIS for alle påmeldte!

Påmelding for første runde både for NTA-ligaen og de lokale ligaene er søndag 30. april. Påmelding med navn, adresse, fødselsdato- og år, epost og mobiltelefon sendes til henrik@tennisakademi.no.

Ved trekning av den første runden i ligaen vil turneringsledelsen seede spillerene etter den kunnskap ledelsen har om hver enkelt påmeldt.

Har du spørsmål om turneringen, kan du ringe Henrik på 99 30 91 55.

Vi gleder oss til en artig tennissommer.