Gamle Nyheter

Booking av utebane

Fra og med 1. juli er det mulig å booke den ene av utebanene ved Halden Tennisklubb. Medlemmer kan benytte den fritt når den er ledig, men må vike dersom noen har booket banen. Medlemmer kan også booke banen, og for medlemmer er det gratis. Andre må betale det samme som ved booking av innebaner. Muligheten for booke baner ute har vært etterspurt i mange år. Det er utebane nr 1 som kan bookes (lengst fra hallen). Det er hengt opp et skilt på banen til informasjon om ordningen.

Hilsen Styret i Halden Tennisklubb