Nyheter

Budsjett 2022 for HTK

Vedlagt er budsjettforslag fra styret for 2022. Budsjettmøte 20. desember kl 18:00 blir avholdt via Teams da det ikke vil være mulig å overholde avstand på minimum 1 meter i klubbhuset. De som skal delta bes sende påmelding til tennishalden@gmail.com senest fredag 17.desember

Last ned: Budsjett 2022 for HTK