Gamle Nyheter

Ekstraordinært Årsmøte Halden Tennisklubb, torsdag 8. mai kl 18.00

Agenda:

Valg av styre.

Verv som kasserer og styremedlem har 2 personer på valg.

De øvrige  verv er godkjent av årsmøte 24 februar 2014.

Leder verv er ledig,  ingen kandidat.

Leder, 2 år :

Nestleder, 1 år : Johnny Stjernstrøm.  OK årsmøte

Kasserer, 2 år : Mathias Gundersen.  Ny

Sekretær, 1 år: Casten Stang.   OK årsmøte

Styremedlem, 2 år : Lars Omberg.  Ny

Varamedlem, 1 år:  Anne Gunvor Jarlsby   OK årsmøte

Varamedlem, 2 år:  Elisabeth Stang   OK årsmøte

Takk til Eva Nilssen og Henrik Norvald i valgkommiteen!

Mvh

Faye Lyseng

Styreleder, HTK