Nyheter

Ekstraordinært Årsmøte avholdes 14. mai kl 19 i Klubbhuset

Saksliste

1) Godkjenning av innkalling og saksliste
2) Valg av årsmøtets dirigent og referent
3) Forslag til nye vedtekter Halden TK
4) Valg av styret for 2019