Gamle Nyheter

Grenserittet

HTK er med i dugnad under Grenserittet som i fjor. I år sykles Grenseritt 4. august. Hvis noen kan bidra, torsdag (dag /kveldstid) fredag (dag / kveldstid) eller på selve dagen 4. august, vennligst kontakt oss snarest og senest 9. mai.

Tilbakemelding fra våre deltagere i fjor var utelukket positivt og i tillegg får HTK meget gode inntekter fra denne dugnaden. Dette bør ikke ta mye tid – det mange vakter som bare varer i 3-4 timer

Holder dere oppdaterte med det som skje via nettsiden: www.haldentennis.com

Vennligst bekreft deltagelse og når dere kan delta (dag og ca. tidspunkt) på Grenserittet til: styret@haldentennis.com