Gamle Nyheter

Halden Tennisklubb innkaller til Årsmøte

Årsmøte er satt til onsdag 27. februar kl 18.00 på Klubbhuset.

Forslag til saker som ønskes behandlet av Årsmøte må være styret i hende senest 1. februar. Endelig saksliste vil bli publisert på www.haldentennis.com samt sendt til de medlemmer vi har email adresse til senest 13. februar.
Styret oppfordrer medlemmer til å delta på årsmøtet, en fin arena til å utveksle ideer, erfaring og ambisjoner for HTK videre i 2013.

Styret i Halden Tennisklubb
11. januar 2013