Gamle Nyheter

Halden Tennisklubb innkaller til Årsmøte

Årsmøte er satt til onsdag 29. februar kl 18.00 på Klubbhuset.

Forslag til saker som ønskes behandlet av Årsmøte må være styret i hende senest 13. februar. Endelig saksliste vil bli publisert på www.haldentennis.com samt sendt til de medlemmer vi har email adresse til senest 22. februar.
HTK fortsetter med en positiv utvikling og en økende medlemsmasse.

Styret oppfordrer medlemmer til å delta på årsmøtet, en fin arena til å utveksle ideer, erfaring og ambisjoner for HTK videre i 2012.
Valgkommite har gjort jobben– det er bare til å møte opp !

Styret i Halden Tennisklubb
11. januar 2012