Gamle Nyheter

Har du som medlem flyttet eller byttet email?

Husk å sende oss ny adresse hvis du/dere har flyttet, ny email, nytt mobilnummer mm dere ønsker at vi benytter.  At vi har korrekt email er vikltig ift bla fakturering. Det er medlemmene selv om må sørge for at HTK har korrekt kontakt informasjon