Gamle Nyheter

HTK handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan er en rettesnor og et arbeidsredskap for alle som utfører et virke i regi av HTK: Medlemmer, NTA, trenere og styremedlemmer. Den beskriver mål og planer for den nevnte perioden, og bidrar til å kommunisere med trenere, medlemmer og foresatte om det samme.

Se HTKs handlingsplan 2012-2014.

– Styret