Gamle Nyheter

Husk å sende oss endringer hvis du for eksempel endrer email

Vi minner alle medlemmer på å sende HTK informasjon hvis dere flytter, endrer email eller telefonnummer el. Dette ville underlette kommunikasjon, fakturering mm. Feks sendes faktura for medlemsskap og trening ut på mail og ikke post for at HTK skal spare på porto og heller bruke disse pengene mere produktivt og til glede for våre medlemmer