Gamle Nyheter

Innkalling til Årsmøte torsdag 26. feb 2015 kl 18

Årsmøte er satt til torsdag 26. feb kl 18. Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet må være styret i hende senest 12. feb. Endelig saksliste vil bli publisert på www.haldentennis.com senest 15. feb.

Styret i Halden Tennisklubb

27. jan 2015