Gamle Nyheter

Innkalling til ekstraordinært årsmøte HTK 13. nov kl 18

Det er en stor utfordring å rekruttere medlemmer til styret. Samtidig er det at krav at HTK har et virksomt styre med en leder som har de nødvendige fullmakter til å kunne drifte klubben på formelt korrekt måte. Klubbens medlemmer oppfordres til å komme med forslag til nye styremedlemmer

Agenda: Suppleringsvalg til styret
Leder: Carsten Stang (forslag)
Nestleder Jonny Stjernstrøm
Kasserer Mathias Gundersen er sykemeldt. John Einar Hulsund hjelper til og tar hånd om kasserer oppgaver inntil ny kasserer etter Mathias er utnevnt
Sekretær Carsten Stang
Styremedlem Lars Omberg
Varamedlem Elisabeth Stang
Varamedlem Anne Gunvor Jarlsby

MVH Styret