Gamle Nyheter

Klubbhuset

Elektriker har tatt en total gjennomgang av el anlegget i Klubbhuset ifm de var hos oss for å montere utelys. Styret synes dette var nødvendig med tanke medlemmenes og våre gjesters sikkerhet. Det ble funnet en alvorlig feil og noen mindre ting som ikke har var helt patent. Alle feil har nå blitt utbedret.