Gamle Nyheter

Klubbmesterskap 2011

KLUBBMESTERSKAP

___________________________________________________________

HTK

Det er igjen klart for klubbmesterskap i Halden Tennisklubb. Datoen for mesterskapet er satt til helgen 3. – 4. september, og vil bli holdt på anleggets utebaner. Været må være stabilt om vi skal få spilt utendørs, om været IKKE skulle holde så vil kampene foregå innendørs og planlagt tidspunkt for kampene bli forlenget om det er nødvendig.

   De første kampene vil starte kl 12:00 på lørdag, og så følger resten av mesterskapet spillets løp. Tablået vil bli hengt opp så fort det er blitt registrert hvem og hvor mange som skal spille, så kan dere selv følge med på hvem dere skal spille med og mot.

   Det vil i år bli blandede lag, dvs. at veteranspillere, divisjonsspillere og andre kan spille mot hverandre. Til slutt vil en single klubbmester kåres, og to double klubbmestre kåres.

   NB! Skriv ned navn på dem dere vil spille double med om det er ønskelig, det gjør tablået lettere å sette opp. Sett navnet deres HELST på et sted!

   Siste frist for påmelding er fredag 2. september kl. 18:00!

 

Påmeldingsfristen og varselet om klubbmesterskapet kommer litt brått på pga ferier osv. Om den fastsatte datoen skulle bli et problem for de fleste, må dere gi tilbakemelding i god tid slik at vi kan endre denne datoen til et senere tidspunkt som kan passe for flere.

   Påmeldinger kan gjøres via e-post, SMS og via et skjema som vil bli hengt opp i tennishallen og på klubbhuset. Info vil også bli lagt på vår nettside www.haldentennis.com.

E-post: skogheim@live.no

SMS: 407 47 100

Vi håper at de som kan spille klubbmesterskap i år gjør det, slik at vi får et stort oppmøte.

VEL MØTT!

Turneringskomité og styret i HTK, Lasse A. T. Skogheim