Nyheter

Medlemmer til styret søkes

Valgkomitéen i Halden TK ønsker at alle som har tid og lyst til å delta i klubbens styre neste år om å kontakte John Einar Hulsund på hulsund@halden.net eller mobil 95295190 og Tor Rivera på tor@trivera.net eller mobil 47311906