Gamle Nyheter

Medlemskap 2017

For de av medlemmene som av en eller annen grunn ikke ønsker å være medlem i 2017 må huske å gi beskjed om dette til styret før 31.12.2016. Dette ihht til nye vedtekter som ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25. november. Mail om utmelding sendes til styret@haldentennis.com