Nyheter

Velkommen til årsmøte

Til medlemmene i Halden Tennisklubb.

Innkalling til årsmøte i Halden Tennisklubb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Halden Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag 14. mars klokken 18:30 på Halden videregående skole, Porsnesbakken 12.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars til styret@haldentennis.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside; www.haldentennis.com.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Halden Tennisklubbb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Halden Tennisklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Halden Tennisklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Henrik Norvald kontaktes på 99 30 91 55 eller styret@haldentennis.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret