Nyheter

Viktig!!! Nytt booking og adgangssystem

VIKTIG!!!! I løpet av september vil all bane booking på HTK, både inne og ute, bli flyttet til våre nye system MATCHi, en moderne online tjeneste som erstatter vårt nåværende system Senserio som legges ned fra 01.01.19. Vi får nå automatisk adgang til både inne og utebaner med kode samt automatisk styring av lys i hallen. En forutsetning for at dette skal fungere er at vi har oppdatert email for alle medlemmer og andre brukere av vårt anlegg. Vi ber derfor alle til å sende oss komplett navn, adresse, mobilnummer og det viktigste KORREKT EMAIL til styret@haldentennis.com slik at vi får oppdatert våre medlemslister inkludert email. Styret vil fortløpende sende ut informasjon om MATCHi når dette er klart