Gamle Nyheter

Årsmøte i Halden Tennisklubb, saksliste

Klubbhuset HTK 18. februar, 2016 kl.18.00

1) Godkjenning av innkalling og saksliste

2) Valg av årsmøtets dirigent og referent

3) Årsberetning 2015

4) Regnskap med revisjonsberetning

5) Behandler innkomne forslag

 1. a) ingen innkomne forslag

6) Fastsettelse av kontingenten

7) Endringer av klubbens vedtekter ihht Norges Idrettsforbunds nye lov som erstattet dagens vedtekter

8) Vedta budsjett for 2016

9) Valg: valgkomiteens innstilling

 • Leder
 • Nestleder
 • Kasserer
 • Sekretær
 • 2 Styremedlemmer
 • 2 Varamedlemmer
 • 2 Revisorer
 • Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.
 • Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1. varamedlem Styret, Halden Tennisklubb

 

 

 • Styret HTK, 7. februar 2016