Gamle Nyheter

Nytt styre valgt i HTK

Torsdag 18 februar avholdt HTK årsmøte og gjennomførte blant annet valg av styre.

Det nye styret

Leder: Carsten Stang (gjenvalg)
Nestleder: Johnny Stjernstrøm (gjenvalg)
Kasserer: Atle Johansen (ny)
Sekretær: Lars Omberg (gjenvalg)
Styremedlem: Cathrin Bennett (gjenvalg)
Styremedlem: Bahija Jørstad (ny)
Varamedlem: Elisabeth Stang (gjenvalg)