Gamle Nyheter

Årsmøte i Halden Tennisklubb

16. februar, 2016 kl.19.00 på Klubbhuset

Saksliste

1) Godkjenning av innkalling og saksliste

2) Valg av årsmøtets dirigent og referent

3) Årsberetning 2016

4) Regnskap med revisjonsberetning

5) Behandler innkomne forslag

a) Forslag til justerte priser for kontingenter og leie av hall

6) Fastsettelse av kontingenten

7) Vedta budsjett for 2017

8) Valg: valgkomiteens innstilling

• Leder

• Nestleder

• Kasserer

• Sekretær

• 2 Styremedlemmer

• 1 Varamedlem

• 2 Revisorer

• Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.

• Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1. varamedlem

Halden, 4. februar 2017

Styret, Halden Tennisklubb