Gamle Nyheter

Budsjettmøte tirsdag 5. des kl 19 i Klubbhuset

Ihht til klubbens vedtekter så er alle medlemmer  invitert til budsjett møte hvor vi skal legge premissene for klubbens økonomiske drift for 2018 inkludert   fastsettelse av kontingenter for 2018.  Forslag til budsjett vil bli ferdigstilt og publisert minst 14 dager før møtet avholdes.