Nyheter

Klippekort innføres fra 13. mars

Greencard, som tidligere meddelt på Facebook, avvikles og erstattes med klippekort. Greencard opphører fordi Matchi skal gjøre store endringer på sitt IT-systemet da dagens system er overbelastet. Matchi har ikke lenger mulighet til å drifte spesialtilpasset system (skreddersøm) slik som vår Greencard ordning er i dag.  


Abonnementsordning med faste timer som private og bedrifter leier for 4 måneder (per tertial) ad gangen fortsetter uendret.

Generelt sett er det svært rimelig å spille tennis i Halden og vi i styret ønsker at det også skal være slik fremover. Gratis Greencard for bla. barn har resultert i betydelig økt aktivitet, noe som var hovedmålet for etableringen av Greencard.  Fortsatt blir HTK meget rimelig i forhold til andre klubber det er naturlig å sammenligne med. Matchi har sagt til oss at vi er den rimeligste Matchi-klubben i Norge selv når vi nå begynner med klippekort.

Overgangen fra Greencard til Klippekort blir som følger

For alle medlemmer som er under 18 år, studenter og paratennis:

 • Beholder Greencard i uendret form frem t.o.m. 30. juni 2021
 • Fra første 1. juli koster det kr 1000 for å spille tennis i hallen ut resten 2021. Deretter koster det kr 1000 per halvår (prisen kan bli justert etter hvert)


For alle voksne medlemmer fra og med 19 år og oppover:

 • De som alt har kjøpt Greencard beholder dette inntil kortet utløper
 • Leie av enkelttimer som medlem blir uendret (som i dag)
 • Fra 15. mars 2021 kan alle medlemmer kjøpe rabatterte klippekort på 10 eller 20 timer
 • Logg inn på din medlemskonto i Matchi via www.haldentennis.com for priser og kjøp av klippekort

  Hvis vi ser at behovet endrer seg og medlemmer for eksempel ønsker å kjøpe klippekort med flere enn 20 klipp, vil styret vurdere og tilpasse ordningen til nye behov.

  Generelle regler for klippekort:
 • Klippekort kan bare kjøpes av medlemmer i HTK og betales med betalingskort på Matchi
  Klippekortet gjelder i 12 måneder fra kjøpsdato
 • Det er bare lov til å lage en booking av bane av gangen og maksimum spilletid er 2 timer per dag (per 24 timer)
 • Bane kan bookes inntil 24 timer før ønsket spilletid slik det er med dagens Greencard
 • Alle som spiller ved å belaste klippekortet skal være medlem av HTK og det er maksimum 4 spillere som kan delta samtidig
 • Dette er en ordning basert på tillit og hvis man bryter reglene for klippekort, kan dette medføre at klippekortet blir inndratt
 • Husk å bruke rene innesko i hallen og parker på den store parkeringsplassen, ikke foran tennishallen eller på gressplenen
 • NB! Pga smittesporing må det alltid oppgis hvem du skal spille sammen med når du booker med klippekort i Matchi (legges inn der det står spiller) og navnet til ALLE SOM SPILLER SKAL LEGGES INN OG IKKE BARE DEN SOM HAR BESTILT BANE

COVID-19:

Generelle smittevernregler gjelder inntil videre, les oppslag i hallen. Ingen skal for eksempel oppholde seg i hallen hvis de ikke spiller selv

Informasjon vil bli publisert / sendt ut ved endringer i lokale regler
Pga smittesporing må det alltid oppgis hvem du skal spille sammen med når du booker med klippekort i Matchi (legges inn der det står spiller)
Ved spørsmål send e-post til tennishalden@gmail.com