Nyheter

Oppsummering av året 2020 og våre framtidsplaner for 2021

Hei alle medlemmer av Halden TK.
Vi har hatt ett år med en god del utfordringer (korona som alle andre) men samtidig en god del lysglimt. Vi har sendt inne en god del søknader til forskjellige stiftelser som vi har søkt støtte hos for oppgradering av både inne og utebanen. Der fikk vi dessverre ikke noe napp i år, men vi kommer til å fortsette å søke neste år.
Vi har også søkt om tippemidler til å restaurere vårt klubbhus og der var vi så dyktige å få inn over 800.000 kr. Prosjekt klubbhus har pågått siden 2016. Grunnen til at vi søkte om støtte til klubbhus, er at noe måtte gjøres eller så hadde vi nok ikke hatt ett funksjonelt klubbhus innen kort tid. Det skal rettes opp og vi skal skifte taket og gjøre om inne inkludert at klubbhuset får universell utforming, så medlemmene våre kan begynne å bruke klubbhuset mer aktivt. I den forbindelsen så håper vi at medlemmene blir med dugnadsarbeid når vi trenger det. Vi starter den første dugnaden så raskt som mulig. Fremover kommer vi også til å søke tippemidler og diverse stiftelser for å oppgradere banene våre.
Styret i Halden TK har jobbet aktivt hele året med rengjøring og vedlikehold av tennis hallen og utebanene. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger av medlemmene våre i ett krevende år. Vi har aktiv utarbeidet ett godt smittevern i samarbeid med kommune lege, samtidig som tennisforbundet har hatt sine føringer. Vi har måtte ta vanskelige beslutninger og innført strenge restriksjoner. Vi tror at våre medlemmer har forstått hvor viktig det er å ha gode rutiner for å unngå smitte, samt å minimalisere konsekvensene for HTKs økonomi grunnet Korona viruset. Det er ikke å legge skjul på at vi tapte en god del penger på nedstengning, men vi har heldigvis kommet greit i fra det på grunn av en sunn økonomi i klubben. Vi var en av de første idrettsklubben som åpnet opp etter den første Korona bølgen i samarbeid med kommunelegen.
Halden TK er en bredde klubb som skal ta vare på de forskjellige utøvere og medlemmer. Tino har vært en viktig bidragsyter i at antall medlemmer, nesten har doblet seg de siste 5 årene. Nå skal Tino videre og Halden TK starter opp med en ny trener.
Vi har nå hatt utlysning på en ny tennistrener og intervjuet flere som vi mener passer inn i klubben vår. Et viktig kriteria for styret er at vi ville ansette en trener som kan være tilgjengelig både på dagtid, kveldstid og i helger. Vårt valg av ny trener falt på Robert Gurtler som skal ha søkelys på å utvikle klubben videre, rekruttere nye spillere og ikke minst å få i gang flere treningsgrupper blant de yngre. Robert Gurtler er 38 år og kommer fra Slovakia og han er en omgjengelig og sosiale person som skal bidra til å utvikle miljøet i HTK. Robert har bla vært trener i Australia, Tyskland, Spania, Italia og Tyrkia. Robert begynner å arbeide på HTK onsdag 6. januar og han vil da lede treningen for alle treningsgrupper i HTK.
HTK mål for 2021 vil være å få flere barn til å spille tennis. Vi tenker da å jobbe aktivt mot SFO, skole og barnehager. Vi kommer til å ha tett dialog med vår nye trener om veien videre. Treningsgruppene i år har vi hatt ca 40 spillere. Vi ønsker at flere spillere skal delta på trening /kurs i 2021. Ved interesse kontakt styret på tennishalden@gmail.com før 31.12. Vi vil også minne på at all trening skal skje i regi av HTK. Pga klubbhusprosjektet har vi ikke valgt å arrangere turneringer i første termin 2021. Men her kommer vi sterkere tilbake når prosjektet er ferdigstilt. Vi har ambisjoner om å arrangere flere turneringer enn vi har gjort tidligere.
Med dette vil styret i Halden TK ønske alle en God jul og Godt nytt tennis år!