Gamle Nyheter

Styrets forslag til nye priser for 2017.

Nye priser for 2017 vil bli endelig behandlet på Årsmøtet 16. februar.

Styrets forslag: 

Medlemskap per år:
Barn tom 18 år og studenter: 470,- kr
Over 18 år: 1250,- kr
Familiemedlemskap: 1660,- kr
Støttemedlem: 360,- kr

Tennishall, baneleie:
Leie av hall per time 270,- kr  (ikke medlem)
Leie av hall per time 135,- kr (medlem)
Leie av hall per time formiddag ( 07:00-16:00) : 115,-kr

Fast time: (inne, krever medlemskap)
Fast time kveld,  per halvår : 2700,- kr
Fast time formiddag ( 07:00-16:00) og helg,  per halvår : 2200,- kr

Green Card
Priser per halvår 
Senior medlem:  1200,- kr
Juniormedlem: 600,- kr
Junior i trening: 350,- kr