Nyheter

Vi får nye utebaner

Nye baner for HTK er under de to siste ukers klubbkvelder blitt diskutert blant medlemmene.

I kveld tok de fremmøtte medlemmene et endelig valg som betyr at vi nå arbeider videre med planer om fem nye baner i løpet av sommeren.

Vi maler om de to banene innendørs, og legger kunstgrus på bane 4 og 5 ute. I og med at HTK har innledet et samarbeid med Kvik om å se på et felles prosjekt som inkluderer hall over vår bane 3, vil vi kun reparere bane 3 og male over den banen og beholde den som hardcourt.

Vi kommer tilbake med informasjon om når arbeidene skal begynne.