Nyheter

Bli med på å bestemme HTKs fremtidige anlegg

PROSJEKT NYE BANER

Viser til infomøte for medlemmene torsdag 15. juni hvor styret la fremde ulike alternativene.

Det var støtte fra medlemmene om at det er ønskelig å få igangsatt prosjektet så snart som mulig. Derfor innkaller vi til et nytt medlemsmøte hvor endelig banedekkebestemmer ved avstemming.

Møtet avholdes på klubbhuset torsdag 22. juni klokken 19:30.

Følgende alternativer har medlemmene å velge på:

Alternativ 1: Nye hardcourt

Alternativ 2: Nye grus

Alternativ 3: Nye kunstgrus

Alle alternativene går ut på at bane 3 (nærmest hallen) renoveres og beholdes som hard court da vi har initiert et samarbeid med Kvik Halden om tribuneanlegg for Kvik og påbygg av hall over denne banen for HTK.

I tillegg inkluderer alle forslagene renovering av begge baner innendørs,altså at de får ny maling.

Se mer informasjon på vedlagte PDF.

 

Styrets innstilling er alternativ 3.