Budsjettmøte tirsdag 5. des kl 19 i Klubbhuset

Ihht til klubbens vedtekter så er alle medlemmer  invitert til budsjett møte hvor vi skal legge premissene for klubbens økonomiske drift for 2018 inkludert   fastsettelse av kontingenter for 2018.  Forslag til budsjett vil bli ferdigstilt og publisert minst 14 dager før møtet avholdes.

Dugnad søndag 22. okt kl 12

Tiden er dessverre kommet så langt at vi skal stenge utebanene for sesongen. Nett skal ned, utemøbler inn og klubbhus støvsuges/vaskes. Vanligvis går dette unna på en drøy time og desto flere som deltar desto fortere blir vi ferdige